Hoe blijf jij werkfit in deze lastige tijd?Hoe blijf jij werkfit in deze lastige tijd?

Onze samenleving staat op zijn kop en dat heeft nadelen maar ook voordelen. We zien allerlei initiatieven ontstaan en zaken die onoplosbaar leken worden ineens oplosbaar. Kijk naar de regering die niet oeverloos blijft hangen in eindeloos debatteren, maar die in staat blijkt tot snel beslissen. En zie hoe het onderwijs innoveert en leerlingen online e-learning biedt. En zo zijn er nog legio voorbeelden van positieve gevolgen van het coronavirus die zowel in werk als op privégebied ontstaan.
 
Hoe gaat het met jou?
Dit is een bijzondere tijd, met bijzondere uitdagingen die van aanzienlijke invloed is op ons sociale en economische leven. Hoe doen jullie het? Wat gaat er bij jullie in de organisatie, of thuis wél goed? Welk nieuw gedrag zie je ontstaan, dat je straks na de coronacrisis eigenlijk wel heel graag wilt blijven zien?
 
Hoe gaat het met ons?
Je zal begrijpen dat onze organisatie het in deze situatie lastig heeft. Bijna al onze activiteiten zijn doorgeschoven of soms zelfs gecanceld. Wij stonden in de startblokken om bij diverse opdrachtgevers met mooie programma’s en trainingen te starten, zouden tijdens het NEXT Learning Event aandacht geven aan het door TNO ontwikkelde programma ‘Vitaal Vakmanschap, de aanpak voor duurzame inzetbaarheid’ en hadden vertrouwen in een zakelijk geweldig jaar.
 
Dit alles gaan we natuurlijk gewoon nog doen, alleen iets later dan gepland. In de tussentijd zitten we niet stil. We maken van de nood een deugd en investeren in wat we prediken: Learning & Development.

Hoe zorg je er als overheid voor dat iedereen de genomen maatregelen accepteert en respecteert? Hoe zorg je dat mensen in deze lastige tijd voldoende gemotiveerd blijven zich in te zetten en zich van hun beste kant laten zien? Hoe zorg je dat mensen werkfit en gemotiveerd blijven? Dat zij zinvolle bijdragen leveren en dat er draagvlak is en blijft. Tenslotte zijn wij allen mens en kent iedere mens zijn eigen belevingswereld. Wij geloven in de kracht van belevingswerelden, de wereld van DISC. De belevingswereld van mensen is van invloed op de manier waarop je hen kunt aanspreken en activeren. Niet alleen de boodschap, maar vooral de wijze waarop deze gebracht wordt kan het verschil maken.
 
Het DISC-model is niet bedoeld om ‘elkaar in hokjes’ te stoppen: “Ah, jij bent een D en oh, jij bent een C…”. DISC is niet zwart-wit, het gaat om voorkeursstijlen en iedereen kan op verschillende momenten op verschillende manieren reageren. Wel heeft iedereen zo zijn voorkeur en hoe mooi is het als je ‘de ander behandeld zoals de ander graag behandeld wil worden’?
 
De belevingswerelden van mensen hebben dus grote invloed op hun houding ten aanzien van de huidige situatie. Als ‘controle’ jouw centrale drijfveer is zal jij minstens frustratie en zelfs irritatie voelen wanneer je directe werk- en leefomgeving wordt veranderd zonder dat jij daarover hebt kunnen of mogen meedenken. Hieronder volgt een korte beschrijving van de vier belevingswerelden binnen het DISC-model en de wijze waarop mensen in deze verschillende belevingswerelden omgaan met een wereld die ineens op zijn kop staat.
 
De belevingswereld van de D-stijl
Mensen met een D-stijl reageren het beste op openheid en eerlijkheid, ook wanneer de boodschap die gebracht wordt slecht nieuws bevat. De kern van het probleem direct op tafel en vervolgens aan de slag met het bedenken van oplossingen is hun stijl. Zij kunnen er daarom ‘last van hebben’ als deze situatie te lang gaat duren en kunnen zich gefrustreerd gaan voelen. Deze stijl wil actie en er zo snel mogelijk voor zorgen dat de ontstane situatie zich weer hersteld. Hun reactie op de huidige situatie is dan ook proactief, zij zijn niet stil gaan zitten en zijn naar alle waarschijnlijkheid op hun eigen vakgebied en in hun eigen werkomgeving bezig met het bedenken van hoe deze situatie zo te draaien dat er nog steeds effectief gewerkt kan worden.
 
De belevingswereld van de I-stijl
Mensen met een I-stijl worden aangesproken door een mensgerichte benadering. Zij willen graag het beste voor iedereen en willen prettig kunnen samenleven. Wanneer zij inzien dat de overheid ‘luistert’ en de ontstane situatie zo insteekt dat duidelijk is dat men het juiste doet, dan bevordert dat hun solidariteit en zullen ze zich schikken in de ontstane situatie. De I-stijl is in staat om zich wanneer het werk dat vraagt (min of meer) af te sluiten van de wereld en kan zich daardoor ook blijven focussen op het doen van wat ze altijd al deden, samenwerken en dit doen door middel van de technologie die het mogelijk maakt dit nu zo goed als mogelijk te blijven doen. Denk hierbij aan Zoom, Microsoft Teams, Skype, Slack, etc. De I-stijl is gericht op de toekomst en zal zich snel herpakken als de situatie het weer toelaat en de ‘normale’ samenleving weer op gang zal komen.
 
De belevingswereld van de S-stijl
Mensen met een S-stijl zijn gezagsgetrouw en verwachten duidelijke richtlijnen en bescherming vanuit de overheid. Zij hebben een hekel aan grote veranderingen en zullen het in de huidige situatie daarom van het grootste belang vinden dat zij goed geïnformeerd worden en dat zij zich als burger in deze samenwerking ook gehoord voelen. Daarnaast zijn zij meelevend en zullen zij in deze tijden daar waar dat kan anderen ondersteunen en helpen. De gemoedstoestand van de S-stijl in de huidige situatie die minstens onvoorspelbaar genoemd kan worden zal om kunnen slaan naar gelaten- of afwachtendheid. Hun behoefte aan zich veilig voelen wordt ernstig aangetast en hun vertrouwen wankelt. Belangrijk in de huidige situatie is om de S-stijl te laten weten dat hij ‘gehoord wordt’. Hiermee zorg je ervoor dat hij een grote bereidwilligheid heeft zijn schouders eronder te zetten en mee te werken aan alles wat nodig is om het tij te keren.   
 
De belevingswereld van de C-stijl
Mensen met een C-stijl verwachten dat de overheid efficiënt werkt en vooral geen fouten maakt. In plaats van zich te laten leiden door de emoties van een situatie, nemen zij praktische beslissingen op basis van logische analyses. Zij geven de voorkeur aan zelfstandig te werken en hun gelijkmatige gemoed stelt ze in staat om objectief en diplomatiek te blijven. In de huidige situatie willen zij het gevoel van controle niet verliezen. Zij zullen daarom uitstekend op de hoogte zijn en blijven van alle ontwikkelingen rondom het coronavirus, zowel m.b.t. cijfers als welke maatregelen er getroffen worden. Zolang mensen met een C-stijl het gevoel hebben dat de processen goed verlopen zullen zij er vertrouwen in hebben dat het goed zal komen. Om in deze situatie staande te blijven zullen mensen met deze stijl steeds proberen invloed op de situatie uit te oefenen. Zij zijn kritisch maar zeker ook betrokken.
 
Uit bovenstaande blijkt dat mensen verschillende belevingswerelden hebben en hierdoor dus ook verschillend reageren op de lastige situatie rondom het coronavirus, Dit zegt iets over normen, waarden, drijfveren en denkstijlen. Dit is niet alleen nu, maar overal en altijd het geval. Wanneer je weet hoe mensen in elkaar zitten, kan je eraan werken om hen te motiveren. Dat kan je doen door een motiverende omgeving voor de ander te creëren, waardoor de ander zich prettig voelt en optimaal kan presteren. Juist in deze lastige tijd belangrijk hier rekening mee te houden zodat we deze bizarre situatie die is ontstaan zo prettig mogelijk samen het hoofd bieden.

Juist in een wereld die plotsklaps anders is en die straks anders blijft is het belangrijk niet stil te staan. Zorg ervoor dat je voortdurend wordt uitgedaagd en dat je ontwikkelt en groeit. Investeer in je werkfitheid oftewel je vitale vakmanschap.
 
TNO ontwikkelde het actieprogramma Vitaal Vakmanschap en als door TNO gecertificeerd dienstverlener mag Building Human Talent dit programma naar de markt brengen. Een bewezen effectieve methodiek waarmee de vitaliteit in organisaties kan worden vastgesteld en bevorderd, opdat mensen langer, productief, gezond en betekenisvol betrokken (kunnen) blijven bij het arbeidsproces. Vitaal Vakmanschap is een bottom-up aanpak en daagt medewerkers uit om zelf aan de slag te gaan met persoonlijke behoeften en duurzame inzetbaarheid in hún organisatie, hún team of op hún afdeling. 
  • Hoe betrek jij je medewerkers bij het vitaliseren van hun vakmanschap?
  • Hoe zorg jij dat ze zelf en vooral ook samen aan de slag gaan met langer productief, tevreden en betrokken doorwerken?
  • Wat hebben ze daar eigenlijk voor nodig?
Dit zijn vragen die wij hoopten te beantwoorden in de werksessie die wij, TNO en Building Human Talent, tijdens het NEXT Learning Event op 7 april 2020 zouden verzorgen. Het NEXT Learning Event zal nu op 15 september plaats gaan vinden en natuurlijk zullen wij dan alsnog onze presentatie verzorgen.

Wil je nu alvast meer weten? Is jouw organisatie wat tot rust gekomen en vind jij dat de wereld nu ook door moet draaien?

Wij nemen je graag mee in de wereld van Vitaal Vakmanschap tijdens een online werksessie.

Wanneer:
Donderdag 23 april 2020 van 10.00 - 11.00 uur

Hosts:
Linda Koopmans - gezondheidswetenschapper TNO
Elise Burger - directeur Building Human Talent

Aanmelden voor de online sessie