TNO en Building Human Talent zoeken organisaties voor innovatieproject: Duurzame inzetbaarheid van praktisch geschoold personeelTNO en Building Human Talent zoeken organisaties voor innovatieproject: Duurzame inzetbaarheid van praktisch geschoold personeel

Hoe betrek je je medewerkers bij het vitaliseren van hun vakmanschap? Hoe zorg je dat ze zelf en vooral ook samen aan de slag gaan met langer productief, tevreden en betrokken doorwerken? Wat hebben ze daar zelf eigenlijk voor nodig?

Voor praktisch geschoolde medewerkers is dat een extra grote uitdaging. Zij hebben vaker te maken met ongunstige arbeidsomstandigheden. Zo doen zij vaker fysiek zwaar werk, lopen zij verhoogd risico op arbeidsongevallen (en daardoor meer risico op langdurig verzuim), en worden zij vaker blootgesteld aan gevaarlijke stoffen op het werk.

Ondanks dat medewerkers aangeven dat zij nieuwe kennis en vaardigheden missen die belangrijk zijn geworden door veranderingen in het werk, nemen zij minder deel aan activiteiten die duurzame inzetbaarheid kunnen vergroten.

Dat is onwenselijk, want iedereen in Nederland dient langer door te werken en dat vereist óók voor praktisch geschoolde medewerkers passende investeringen. Dat geldt zeker ook voor medewerkers met fysiek zware beroepen.

Hoe kan duurzame inzetbaarheid van medewerkers verbeterd worden? TNO heeft hiervoor het Actieprogramma Vitaal Vakmanschap ontwikkeld waarbij medewerkers en leidinggevenden gevraagd wordt ieder op de eigen manier mee te denken over verduurzaming van de inzetbaarheid. Er wordt een goede analyse gemaakt van issues en de daarop aansluitende meest kansrijke interventies. Doordat medewerkers eerst doen wat ze zelf het belangrijkst vinden is de kans op een positieve ervaring met verandering het grootst.

Het Actieprogramma Vitaal Vakmanschap heeft zich inmiddels meer dan bewezen voor middelbaar en hoger geschoold personeel in administratieve functies. Wij denken dat Vitaal Vakmanschap ook voor praktisch geschoolde medewerkers een prachtige methode kan zijn.

In een publiek private samenwerking wil TNO, in samenwerking met Building Human Talent, het Actieprogramma Vitaal Vakmanschap geschikt maken voor praktisch geschoolde medewerkers. De kosten verbonden aan dit onderzoeksprogramma betalen zich terug in goed werkgeverschap, lager ziekteverzuim, een hogere productiviteit en verhoogd werkplezier van uw medewerkers.

TNO en Building Human Talent zoeken organisaties die geïnteresseerd zijn in het Actieprogramma Vitaal Vakmanschap voor praktisch geschoolde medewerkers.

  • Vindt u de verduurzaming van inzetbaarheid van uw medewerkers belangrijk?
  • Is uw organisatie gebaat bij interventies om medewerker langer duurzaam inzetbaar te houden?
  • Bent u bereid, samen met andere organisaties in het samenwerkingsproject, mee te denken over de voorwaarden waaronder het Actieprogramma Vitaal vakmanschap óók een succes wordt voor praktische geschoolde medewerkers zoals uw eigen medewerkers?
  • Wilt u het Actieprogramma Vitaal Vakmanschap binnen uw organisatie toepassen en laten toetsen op effectiviteit?

Dan is uw organisatie de partner die wij zoeken!

Lees de oproep op de website van TNO!


Elise Burger
elise@buildinghumantalent.nl
+ 31 630192864