Krachtige organisatie door krachtige medewerkers!Krachtige organisatie door krachtige medewerkers!

Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van elke organisatie. Investeren in gezonde, gemotiveerde en vooral competente werknemers levert op. Maar wat en hoeveel levert investeren in duurzame inzetbaarheid nu echt op?

Uit de Arbobalans die iedere twee jaar door TNO wordt opgesteld blijkt dat het ziekteverzuim in Nederland 8,7 miljard kost. Meer dan de helft van deze kosten komen ten laste van werkgerelateerde psychische klachten en circa een kwart van de verzuimdagen blijken verband te houden met psychische klachten, overspannenheid en burn-out.

Een onderzoek van Cap Gemini in opdracht van het ministerie van SZW laat zien dat investeren in duurzame inzetbaarheid de hieronder genoemde financiële voordelen heeft.

Minder ziekteverzuim
Investeren in duurzame inzetbaarheid kan leiden tot minder ziekteverzuim. Uit doorrekening blijkt dat een daling van het ziekteverzuimpercentage met 1% al veel geld oplevert. Bij een bedrijf met 100 medewerkers is dat jaarlijks zo’n 41.000 euro.

Hogere arbeidsproductiviteit
Een ander voordeel van duurzame inzetbaarheid is een hogere arbeidsproductiviteit In een bedrijf met 100 medewerkers is een productiviteitsstijging van 1% voldoende voor een omzettoename van zo'n 95.000 euro per jaar.

Dat is omgerekend €1360,- per medewerker, is dat de investering in duurzame inzetbaarheid niet waard?