DISC® Teamtrainingen

DISC

Vertrouwen in elkaar hebben, is de basis van goed kunnen samenwerken. En vertrouwen begint bij elkaar te leren kennen. Wie is die ander? Wie ben ik in deze context? Welke ‘krachtenveld’ of ‘chemie’ ontstaat er als we samen iets willen bereiken? Hoe worden we als team echt effectief? Een training met DISC is bij uitstek een manier om elkaar, soms opnieuw, te leren kennen!

Op basis van de DISC-Persoonlijksheidsanalyse wordt op eenvoudige wijze inzicht gegeven in het eigen gedrag en het gedrag van anderen. Ook wordt het effect hiervan op het teamproces zichtbaar. De DISC-teamtrainingen zijn geschikt voor ieder team dat meer inzicht in elkaar wil krijgen en (nog) beter wil communiceren en samenwerken. 

Tijdens de trainingen met DISC leren teams een aantal gedeelde waarden te herkennen, zodat de sfeer en effectiviteit van het team worden verhoogd. De benadering tijdens de DISC trainingen zijn gericht op het bewust maken en begrijpen van gedrag, het inzicht geven in eigen en andermans capaciteiten en kwaliteiten en op het maken van de vertaalslag naar de praktijk. Er wordt een mooie mix van theorie en praktijk aangeboden en er is ruimte voor eigen inbreng. Er wordt in de trainingen naast kennisoverdracht veel gebruik gemaakt van ervarend leren (filmpjes, actieve werkvormen) wat bijdraagt aan teambuilding.
 
Wat levert het op:

  • Zelfinzicht en afstemming op de ander en op het team in het bijzonder;
  • Persoonlijke profiel/DISC-rapportage;
  • Inzicht in de teamdynamiek en het rekening houden met elkaars gedrag;
  • Betere samenwerking;Herkennen, delen en naleven van groepswaarden.

Neem contact met ons op voor verdere informatie CONTACT

screenshot
screenshot


Video


Uitgelicht